develop own website
Mobirise

IN DEZE ZWOLSE PANDEN HEEFT DE TIJD EVENTJES STILGESTAAN

Soms kom je als architect in gebouwen waar al jaren niemand geweest. Je zet nieuwe voetstappen op een plek waar zich een eeuwenlange geschiedenis heeft afgespeeld en het zomaar ophield. Met de transformatie-opdracht van de Schuttevaer-panden aan de Buitenkant 13 t/m 17 liep ik wederom in zo'n prachtig stukje historie.


" De Buitenkant was ooit ook echt de buitenkant van Zwolle "

Mobirise

De Buitenkant

Aan de rand van de Zwolse binnenstad is een straat met de naam Buitenkant. Deze straat ligt aan de zuidkant van de Thorbeckegracht en was vroeger ook echt de buitenkant van de stad. De Zwolse stadsmuur omkaderde eeuwenlang de stad maar eind zeventien eeuw werden tegen deze muur voor het eerst een aantal woningen en pakhuizen gebouwd. Hierbij werd door toepassing van overstekken op de verdiepingen zoveel mogelijk ruimte in de panden gecreëerd.

Mobirise

Soms werd er ook een stuk stadsmuur gesloopt en verrees er een nieuw gebouw zoals bij het pand aan de Buitenkant nummer 14.

Het pand was in gebruik als pakhuis en beschikt nog steeds over een fraai hijswiel en stijle pakhuistrapjes.

Mobirise

Familie Schuttevaer

Vanaf de 19e eeuw werd het eigendom van de familie Schuttevaer. Deze familie heeft in de 19e eeuw in Zwolle een grote rol gespeeld in de ontwikkeling en professionalisering van de binnenscheepvaart. W.J. Schuttevaer richtte in 1849 de Koninklijke Schippersvereniging “Schuttevaer” op. Deze vereniging verdedigde de belangen van turfschippers en andere kleine binnenvaarders. Samen met H. Schuttevaer vormde W.J. Schuttevaer ook het bestuur van de Rotterdamsche Schroefstoomboot Maatschappij die vanaf 1867 tussen Zwolle en Rotterdam voer.

MobiriseHuisman en Slurink

In de eerste helft van de 20e eeuw vestigen zich twee scheepvaartgerelateerde bedrijven in het voormalige complex van de schippersfamilie Schuttevaer. Aan de rechterzijde vestigde zich zeilmakerij en scheepswinkel H.J. Huisman en aan de linkerzijde kwam in 1927 H.J. Slurink uit Zwartsluis die eveneens een zeilmakerij startte. Rond de jaren zestig werden de drie rechterpanden afgebroken en herbouwd door architect Th. Verlaan. Hierbij werd ook de oude stadsmuur gereconstrueerd.


Op de verdiepingen van de oude zeilmakerij stond de tijd sindsdien stil. Hier trof ik een prachtige werkplaats aan waar je eigenlijk niets aan zou willen veranderen.

Mobirise

Ook op de kapverdieping is er jaren lang niemand geweest. De verlaten verdieping deed spookachtig aan.

Door enkele spleten in het dak was het alleen de zon die afgelopen jaren af en toe naar binnenkeek. 

Mobirise

Transformatie Schuttevaer-panden

In 2019 besloot de huidige eigenaar van de scheepswinkel te gaan verhuizen en de panden te verkopen. Morphique maakte voor de nieuwe eigenaar een transformatieplan waarbij het oude pakhuis zal worden gerestaureerd en waarbij de drie panden uit de jaren-zestig grondig worden verbouwd. In totaal kwamen er 10 woningen in de panden.

Bekijk het eindresultaat hier

© Morphique Architecten