mobile website builder
Mobirise

DIENSTEN

Een opdracht wordt verdeeld in een viertal fasen. Hierbij kan Morphique alle fasen voor haar rekening nemen, echter kan de opdrachtgever ook een aantal zaken zelf uitvoeren.

Uiteraard begint het met een vrijblijvend gesprek. Wellicht loopt u al een lange tijd met een idee in uw hoofd. Een nieuwbouwwoning, een verbouwing, of misschien een aanbouw. Maar wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn de kosten? En hoeveel tijd gaat zoiets in beslag nemen?

Het zijn zomaar een paar vragen die na een gesprek met de architect er toe kunnen leiden dat het idee plaats gaat maken voor een plan.

Mobirise

FASE 1.0 - INVENTARISATIE & SCHETSONTWERP 

Een plan is geboren maar voor een ontwerp zijn diverse gegevens nodig. Hierbij kunt u denken aan foto's, tekeningen van de bestaande toestand, het bestemmingsplan en de kadastrale gegevens. U kunt zelf een aantal vereisten aanleveren of Morphique verzameld deze voor u. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn dat er ter plekke dient te worden ingemeten. Dit zal natuurlijk van tevoren worden overlegd.

Het plan wordt een ontwerp. In eerste instantie zal Morphique met een aantal schetsen de juiste richting van het ontwerp bepalen, waarna een aantal opties verder zullen worden uitgewerkt tot een ontwerp dat geheel voldoet aan uw wensen. Hierbij zullen ook de bouwkosten worden geraamd.

Mobirise

FASE 2.0 - DEFINITIEVE ONTWERP & AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Het ontwerp is duidelijk en wordt uitgewerkt naar een complete bouwtekening met plattegronden, gevels en doorsneden. Indien noodzakelijk zullen ook detailtekeningen, constructietekeningen en benodigde technische berekeningen tot de aanvraag omgevingsvergunning behoren.

Tevens wordt het plan overlegd bij de gemeente en zal het worden toegelicht aan de desbetreffende welstandscommissie.

Mobirise

FASE 3.0 - TECHNISCHE OMSCHRIJVING & AANNEMERSSELECTIE

Uitwerken naar technische omschrijving
Nadat het definitieve verbouwplan is vastgesteld zal het ontwerp ook bouwtechnisch uitgewerkt worden. Hierbij worden alle zaken ook tekening vastgelegd zoals stroomaansluitingen, lichtpunten, radiatoren en andere details.
Daarnaast zal voor dit bouwproject ook een technische omschrijving gemaakt worden waarin alle bouwwerkzaamheden en materialen worden beschreven. Hierbij worden alle details nauwkeurig vastgelegd zodat er geen interpretatieverschillen zullen ontstaan tussen de opdrachtgever en de aannemer. De tekeningen vormen samen technische omschrijving het zogenaamde bestek, dit is de basis voor het opvragen van de diverse offertes van de aannemers.

Aanbesteding / offertes opvragen / vergelijken
Morphique zal een aantal aannemers benaderen voor het uitbrengen van een offerte. 
Wanneer de diverse offertes zijn ontvangen zullen deze samen met de opdrachtgever worden besproken en met elkaar worden vergeleken. Uiteindelijk wordt op basis van de prijs, indruk en referentieprojecten de uiteindelijke aannemer geselecteerd. Met de geselecteerde aannemer zal hierna een aanneemovereenkomst worden gesloten waarin bovendien zaken als termijnen, garanties en bouwtijd worden vastgelegd. Een goede aanneemovereenkomst geeft zekerheid tijdens, maar ook na de bouwproces!

Mobirise

FASE 4.0 - TOEZICHT EN OPLEVERING

Controle op de uitvoering
Morphique zal tijdens de bouw er op toezien dat de bouw vakkundig verloopt en bij eventuele misstanden hiervan verslag doen aan de opdrachtgever. Tevens zal er regelmatig een bouwvergadering worden gehouden waarbij de planning, meer- & minderwerk en andere relevante zaken worden besproken. 

Opleveringsrapportage
Daarnaast zal aan het einde van de bouw een opleveringsrapportage worden opgesteld, waarbij alle tekortkomingen zullen worden gerapporteerd en door de aannemer dienen te worden verholpen.

© Morphique Architecten