develop free website
Mobirise

VILLA VAN VOORST TOT VOORST

Dit Rijksmonument aan de Blijmarkt 12 in Zwolle was oorspronkelijk het woonhuis van de adellijke familie Van Voorst tot Voorst maar werd halverwege de vorige eeuw in gebruik genomen als kantoor. Nadat het gebouw leeg kwam te staan werd er door Morphique een plan gemaakt waarbij Villa van Voorst tot Voorst getransformeerd ging worden naar twaalf woonlofts.

Morphique was vanaf het eerste tot het laatste moment van bij dit project betrokken en verzorgde naast het restauratieplan ook de marketingopzet voor de verkoop van de woonlofts.


" Adellijk wonen in een prachtig Rijksmonument "

PROJECTDATA

PROJECT RESTAURATIE EN TRANSFORMATIE RIJKSMONUMENT
LOCATIEBlijmarkt & Potgietersingel - Zwolle
BOUWBEDRIJFBouwbedrijf A. Hokse b.v - Meppel
INSTALLATIE BEDRIJFInstallatiebedrijf A. Heide b.v. - Nieuwleusen
BOUWJAAR2012 restauratie
BIJZONDERHEDENTransformatie rijksmonument
foto Van Nahuysplein rond 1900

GESCHIEDENIS

Halverwege de 19e eeuw werd er aan de Blijmarkt een onbebouwd perceel aangekocht voor de bouw van een herenhuis in neo-classistische stijl. Het pand kreeg een statige voorgevel met gedetailleerde sierlijsten, royale dakgoten en karakteristieke raampartijen.

van 1876 tot 1933 was dit pand aan de Blijmarkt 12 de woning van de familie Van Voorst tot Voorst. Joan Maria baron Van Voorst tot Voorst was telg uit een oude adellijke familie die in Zwolle lange tijd verschillende belangrijke functies vervulde. Tot het familiebezit behoorde tevens de havezate Den Alerdinck tussen Heino en Laag Zuthem. Joan Maria was directeur van de verzekeringsmaatschappij 'De Overijsselsche van 1809'. Zijn oudste zoon Godfried Roderick volgde hem op en was in Zwolle tevens plaatsvervangend rechter en gemeenteraadslid. Een andere zoon, Alexander Eppo, werd in 1925 benoemd tot Commissaris van de Koningin in Overijssel.

Vanaf de jaren veertig werd de villa gebruikt als kantoor, eerst door de Dienst der Genie en later door de PCOB - Protestants Christelijke Ouderenbond. In 2012 kwam het pand leeg te staan en naar aanleiding hiervan werd het plan ondernomen om Villa van Voorst tot Voorst te gaan verbouwen tot een woongebouw dat plaats biedt aan 12 woonlofts. Hierdoor is het gebouw na tachtig jaar eindelijk weer bewoond door Zwollenaren.

© Morphique Architecten