best web maker software
Mobirise

RESTAURATIE SASSENSTRAAT 1

Dit gemeentelijke monument aan de Sassenstraat werd ontworpen door architect Jan Willem Bosboom sr. Het is gelegen op de hoek van de Korte Ademhalingssteeg en de Sassenstraat. Op deze plek stond voorheen een rechthoekig pand maar dit gebouw leverde te veel problemen voor het toenmalige verkeer waardoor in 1873 het plaatsmaakte voor dit halfronde gebouw dat is ontworpen in een eclectische bouwstijl.

Doormiddel van oude foto's is de oorspronkelijke gevel gerestaureerd. Hierbij zijn de beeldbepalende gevelpilasters weer in ere hersteld en heeft de kitscherige voordeur plaatsgemaakt voor twee passende paneeldeuren welke ook oorspronkelijk aanwezig waren.


" Het bekendste ontwerp van Architect J.W. Bosboom is de Plantagekerk te Zwolle. "

PROJECTDATA

PROJECTRESTAURATIE GEMEENTELIJK MONUMENT
LOCATIESassenstraat - Zwolle
BOUWJAAR1873 - restauratie 2009
BIJZONDERHEDENRestauratie 
Mobirise

HISTORIE

Bouwjaar : 1873
Architect : J.W. Bosboom Sr. (1831-1876)

Dit gemeentelijke monument aan de Sassenstraat werd ontworpen door architect Jan Willem Bosboom sr. Het is gelegen op de hoek van de Korte Ademhalingssteeg en de Sassenstraat. Op deze plek stond voorheen een rechthoekig pand maar dit gebouw leverde te veel problemen voor het toenmalige verkeer waardoor in 1873 het plaatsmaakte voor dit halfronde gebouw dat is ontworpen in een eclectische bouwstijl.

Het bekendste ontwerp van Architect Bosboom is de Plantagekerk te Zwolle. In 1874 werd ook dit gebouw ontworpen in een eclectische bouwstijl. In 1875 werd architect Bosboom benoemd tot gemeente-architect van Zwolle. Bij de sollicitatieprocedure hadden zich 54 sollicitanten aangemeld. De raad oordeelde het niet nodig om de kandidaten aan een vergelijkend onderzoek te onderwerpen. Op 31 augustus 1875 legde het College een voordracht van drie personen, te weten J.L. van Essen, J.P. Roozendaal en J.W. Bosboom, ter visie voor aan de raad. De raad besloot op 18 september 1875 - zonder discussie - om J.W. Bosboom, opzichter van gemeentewerken te Zwolle, als nieuwe gemeente-architect te benoemen. Bosboom aanvaardde de benoeming in dank en begon zijn werkzaamheden met ingang van 1 oktober 1875. In de vacature Bosboom werd de Zwolse bouwopzichter H.J. Lenderink aangesteld.

Overlijden
J.W. Bosboom overleed aan de gevolgen van een longontsteking die hij opliep nadat hij tijdens het blussen van een brand doornat was geworden. Hij overleed op 9 februari 1876. Door het plotselinge overlijden van Bosboom werd de als eerste op de voordracht van 1875 geplaatste J.L. van Essen de nieuwe gemeente-architect.

FOTO'S VAN VOOR DE RESTAURATIE

© Morphique Architecten